Faculty of Geography

 • Description
 • Aveti cura­jul de a invata sin­guri sti­inta, de a ataca sin­guri prob­lemele ei, de a le con­trola cat e posi­bil in con­tact cu natura”

  Pro­fe­sorul este un lamu­ri­tor in cur­surile lui, un indru­ma­tor in sem­i­narii, un sfa­tu­itor la care alergi cand te-​ai incur­cat in carc­etarea pro­prie sau cand ai nevoie de o ori­entare noua. Lucreaza sin­gur, lupta-​te, desc­opera, creaza, cladeste-​te sin­gur, geograf, prin oste­neala ta”

  George Valsan

  Details

  Website geo.unibuc.ro
  Phone +40.21.314.35.08
  Location ,

  Social Networks and Comments