Estonian Ludvig Puusepp Society of Neurologists & Neurosurgeons (NNS)

 • Description
 • Eesmärgid

  • seltsi liikmete erialase kvalifikatsiooni tõstmine;
  • ettepanekute tegemine tervishoiu ja arstiabikorralduse täiustamiseks;
  • osavõtt tervishoiupoliitika kujundamisest ja neuroloogiaalaste teadustööde planeerimisest;
  • osalemine neuroloogide ja neurokirurgide litsentseerimisel;
  • rahvusvaheliste teaduslike sidemete loomine;
  • teadussaavutuste propageerimine neuroloogia ja neurokirurgia erialadel ja nende praktikasse juurutamine.

  Details

  Phone +372.7318501
  Location ,

  Social Networks and Comments